Wat biedt Bloem Incidenten Service

Asbest dump | Bloem Incidenten Service

Asbest

Bij asbestdumpingen voeren wij direct de asbestinventarisatie uit. Zodra het bevoegd gezag goedkeuring geeft wordt ook meteen de sanering uitgevoerd. Zowel inventarisatie, verwijderen en innemen verzorgen wij.
Bodemverontreiniging | Bloem Incidenten Service

Bodemverontreiniging

In geval van een bodemverontreiniging zorgen wij voor een snelle en deskundige sanering. Na vrijgave van de saneringslocatie verzorgen wij ook meteen de herstelwerkzaamheden.
.
Dump drugsafval | Bloem Incidenten | U ontzorgen is onze zorg

Gevaarlijke stoffen

In ons milieu worden steeds vaker gevaarlijke stoffen gedumpt, vaak afkomstig uit drugsproductie. Wij dragen zorg voor deskundig verwijderen en afvoeren van deze chemische afvalproducten. Bij gelekte stoffen voeren wij ook meteen de bodemsanering uit.
2016-06-02-PHOTO-00000131

Infra

Bij calamiteiten aan infrastructuur voeren wij direct de benodigde herstelwerkzaamheden uit zodat er zo weinig mogelijk overlast voor weggebruikers ontstaat.
water

Wateroverlast

In geval van hoog water zorgen wij voor snelle en deskundige handelingen zodat u geen natte voeten krijgt.

.

Calamiteit riolering

Riolering

Bij calamiteiten aan riolering voeren wij direct de benodigde herstelwerkzaamheden uit zodat er zo weinig mogelijk overlast voor weggebruikers ontstaat.

Partners

Grondstoffen Recycling Weert
Milieu Advies Heel
Bloem Sloopwerken & Recycling
Bloem Civieltechniek

INCIDENT MELDEN?

Snelle en complete ontzorging en rapportage bij incidenten. Wij verzorgen en begeleiden het gehele traject vanaf melding tot en met eindrapportage.

Stuur ons een bericht

Sterke punten van BIS

 • Totaal ontzorgen bij incidenten conform wet- en regelgeving
 • Volledige coördinatie; u hebt één gesprekspartner
 • Binnen 1 uur zijn wij op locatie*
 • 24/7 bereikbaarheid
 • Complete (uitgebreide) rapportage
 • Kosten besparend

* Mits contractueel overeengekomen

Wat biedt Bloem Incidenten Service?

 • Opruimen dumpingen van gevaarlijke stoffen
 • Opruimen dumpingen van narcotica afval
 • Opruimen dumpingen van asbest
 • Inname gevaarlijke stoffen
 • Herstel schade aan infra & riolering
 • Bestrijden van wateroverlast
 • Saneren bodemverontreinigingen