Wie zijn wij

Eindelijk! Een last valt van onze schouders

De oplossing ligt in deskundige handen!

Dat is de feedback die we regelmatig krijgen als Bloem Incidenten Service (BIS) bij een incident, zoals dumping van gevaarlijke stoffen of bodemverontreiniging, het van de gemeentelijke ambtenaar overneemt. Uiteraard met de belofte om het gehele proces – van begin tot einde – goed te begeleiden.

Hoe is Bloem Incidenten Service ontstaan?

“We zien binnen gemeentelijke organisaties de behoefte toenemen aan deskundigheid bij incidenten, zoals een dumping van gevaarlijke stoffen of bodemverontreiniging. Een professional die de totale afhandeling kan verzorgen. Dat betekent: snel op locatie zijn, het feitelijk opruimen tot en met de afhandeling, rapportage en evaluatie. Maar ook het verhalen van de kosten daarna die er mee gemoeid zijn geweest. Dus geen verschillende partijen meer, die elk een separaat onderdeel van het proces aanpakken, want dan ontbreekt vaak de overall view en werkt kostenverhogend.

Bloem Incidenten Service ontzorgt volledig de verantwoordelijke (gemeentelijk) ambtenaar door het proces geheel over te nemen en te coördineren. Dat kan. Want binnen de Bloem Group hebben wij de competenties in eigen huis voor de uiteenlopende incidenten.”

 

Bloem Incidenten Service is onderdeel van Bloem Civieltechniek BV.

Wat biedt Bloem Incidenten Service?

 • Opruimen dumpingen van gevaarlijke stoffen
 • Opruimen dumpingen van narcotica afval
 • Opruimen dumpingen van asbest
 • Inname gevaarlijke stoffen
 • Herstel schade aan infra & riolering
 • Bestrijden van wateroverlast
 • Saneren bodemverontreinigingen

Wat zijn de sterke punten van Bloem Incidenten Service?

 • Totaal ontzorgen bij incidenten conform wet- en regelgeving
 • Volledige coördinatie; u hebt één gesprekspartner
 • Binnen 1 uur zijn wij op locatie*
 • 24/7 bereikbaarheid
 • Complete (uitgebreide) rapportage
 • Kosten besparend

* Mits contractueel overeengekomen