Werkwijze BIS

MELDING

Alarmnummer

1 Contactpersoon voor hele incident

ACTIE

Coördinator binnen 1 uur ter plekke*

Periodieke terugkoppelingen naar opdrachtgever

*mits contractueel overeengekomen

UITVOERING

Veiligstellen locatie

Onderzoek / Inventarisatie

Verwijderen, afvoeren, herstellen

NA UITVOERING

Rapportage

Ondersteuning

Onze partners

Grondstoffen Recycling Weert
Milieu Advies Heel
Bloem Sloopwerken & Recycling
Bloem Civieltechniek